Uwaga! Zmiany w planie zajęć dla chórów i zespołu wokalnego!

Zajęcia z chórem  I stopnia  odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.30 – 19.00,
z chórem II stopnia w środy od 17.30 do 19.00
oraz z zespołem wokalnym dla uczniów II stopnia w środy od 19.05 do 20.05