Struktura

Struktura Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola                        Dokumenty szkoły/regulaminy
Kurpińskiego w Kutnie

Szkoła I stopnia

  • posiada dwa cykle kształcenia: 6 i 4 letni, w których prowadzone
  • jest kształcenie w następujących specjalnościach:
  •                                   1.  fortepian,
  •                                   2.  akordeon,
  •                                   3.  skrzypce,
  •                                   4. wiolonczela,
  •                                   5. gitara,
  •                                   6. instrumenty dęte i perkusja.

W szkole II stopnia

  • uczniowie kształcą się na dwóch wydziałach:
  •                                   1.  6 letnim instrumentalnym
  •                                   2.  4 letnim wokalnym,

absolwenci szkoły II stopnia uzyskują kwalifikacje w zawodach muzyka
instrumentalisty i muzyka wokalisty.

Szkoła posiada bibliotekę oraz magazyn instrumentów.

Biblioteka jest czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek – 12.00 – 19.00
Wtorek – 12.00 – 19.00
Środa – 12.00 – 19.00
Czwartek – 12.00 – 18.00
Piątek – 10.15 – 13.15
Uwaga ! W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu pandemii biblioteka działa w zmienionych godzinach: (wtorek i piątek w godzinach 13.00 – 14.00) w pozostałe dni można kontaktować się telefonicznie (691 177 935)