NABÓR DO PSM I STOPNIA

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, puzon, saksofon  i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

1)   cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,

2)   cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życiu.

UWAGA! W  przypadku  dziecka,  które  w  danym  roku  kalendarzowym  kończy  co  najmniej  6 lat  – do wniosku należy dołączyć opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  psychofizycznej  dojrzałości  dziecka  do podjęcia nauki szkolnej. 

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Wnioski na egzaminy wstępne można pobrać w sekretariacie szkoły w dniach:

poniedziałek, czwartek 8:00-18:00,

wtorek, środa, piątek 8:00-16:00,

lub na stronie szkoły www. muzycznakutno.pl (pobierz wniosek)

Wypełnione wnioski należy złożyć w terminie do 15 maja 2019r. do wicedyrektora szkoły

Badania predyspozycji odbędą się od 20 do 24 maja 2019r. w godz. 17:00 – 19:00

 

 

LEKCJE PRZYGOTOWUJĄCE DO BADANIA PREDYSPOZYCJI

 

Szkoła organizuje dla kandydatów do PSM I stopnia cyklu 6-letniego dwie lekcje przygotowujące do badania predyspozycji:

6 maja 2019r. (poniedziałek) i 9 maja 2019r. (czwartek)

–  grupa I godz. 17:00 – 17:45

–  grupa II  18:00 – 18:45

Wniosek na lekcje przygotowujące można pobrać w sekretariacie szkoły w dniach:

poniedziałek, czwartek 8:00-18:00,

wtorek, środa, piątek 8:00-16:00,

lub na stronie szkoły www. muzycznakutno.pl (pobierz wniosek)

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019r. do wicedyrektora szkoły.

 


EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na:

  1.  wydział instrumentalny – w specjalnościach:

– instrumentalistyka o 6-letnim cyklu kształcenia

– instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa o 4-letnim cyklu kształcenia

2. wydział wokalny – w specjalnościach:

– śpiew solowy o 4-letnim cyklu kształcenia

– wokalistyka jazzowa o 4 i 6-letnim cyklu kształceni

Egzamin wstępny na wydział instrumentalny i wokalny obejmuje:

 – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
–  egzamin ustny z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:
–  zdanie egzaminu wstępnego
–  ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia

 

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły w dniach:

poniedziałek, czwartek 8:00-18:00,

wtorek, środa 8:00-16:00,

piątek 8:00-16:00

lub na stronie szkoły www. muzycznakutno.pl (pobierz wniosek)

a następnie wraz z zaświadczeniem lekarskim złożyć w terminie do 18 maja 2018r.

 

EGZAMINY WSTĘPNE:

3.06.2019r. (poniedziałek)

godz. 15:00 – 17:00 stołówka

egzamin praktyczny z przygotowanych utworów

(instrumenty dęte, smyczkowe, gitara, perkusja fortepian, akordeon)

godz. 17:00 –   egzamin pisemny z kształcenia słuchu

4.06.2019r. (wtorek)

godz. 15:00 – 17:00 stołówka

egzamin praktyczny z przygotowanych utworów

( śpiew klasyczny, wokalistyka jazzowa)

godz. 17:00   egzamin pisemny z kształcenia słuchu