rekrutacja na bieżący rok szkolny została zakończona…