Rekrutacja do szkoły I i II stopnia na rok szkolny 2020/21

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY,

            Uprzejmie informujemy, iż Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2020/2021.

            Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia związane z działalnością szkół – tymczasowo zmieniamy sposób rekrutacji.

            Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 23 lat.

            O złożenie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających  z regulaminu rekrutacji,  poprosimy Państwa w  późniejszym terminie, gdy sytuacja się unormuje.

            Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go w terminie do 10 czerwca 2020 roku:

Kutno, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Małgorzata Musiałowska
Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Kutnie