ZAJĘCIA ODWOŁANE


Zajęcia z Panią

Elżbietą Kurczyńską  – Sołowiej

w dniu 16.03.2020 r.

zostały odwołane


Zajęcia z Panią

Bożena Wagner

w dniach od 10.03.2020 r.

do dnia 13.03.2020 r.

zostały odwołane


Zajęcia z Panią

Natalią Zielonka

w dniu 12.03.2020 r.

zostały odwołane


Zajęcia z Panem

Pawłem Zielakiem

w dniu 30.03.2020 r.

zostały odwołane


Zajęcia z Panią

Kają Miszczak

od dnia 25.02.2020 r.

do dnia 23.03.2020 r.

zostały odwołane


ZAJĘCIA PRZEŁOŻONE 


Zajęcia z Panią

Pauliną Urbankowską

zostały przełożone

z dnia 30.03.2020 r.

na dzień 12.03.2020 r.

uczniowie :

K. Żak 11:15 – 11:45

M. Pisarkiewicz 11:45 – 12:15

A. Grzelak 12:15 – 12:45

A. Kubicka 12:45 – 13:00

M. Jujka 13:00 – 13:15

G. Kaźmierczak 13:15 – 13:45

E. Mikołajczyk 13:45 – 14:15

K. Marchewa 14:15 – 15:00

J. Trusińska 15:00 – 15:30

J. Bawej 15:30 – 16:00

F. Gustowski 16:00 – 16:30

P. Rak 16:30 – 17:00

A. Oleksiewicz 17:00 – 17:30

Sala A – 103


Zajęcia z Panią

Letycją Marasińską

zostały przełożone

z dnia 26.03.2020 r.

na dzień 08.04.2020 r.

uczniowie :

M. Guzek 13:30 – 14:00

P. Czyżewska 14:00 – 14:30

J. Żaczek 14:40 – 15:25

A. Marciniak 15:25 – 15:55

M. Chernyshova 16:00 – 16:45

J. Trusińska 16:45 – 17:30

W. Tomczak 17:35 – 18:05

L. Zawisza 18:10 – 18:40

Sala B – 6


Zajęcia z Panem

Pawłem Zielakiem

zostały przełożone

z dnia 12.03.2020 r.

na dzień 04.03.2020 r.

uczniowie:

Harmonia jazzowa 12:00 – 13:30

Z. Żmijewski 13:35 – 14:20

O. Bilińska 14:25 – 15:10

P. Małolepsza 15:15 – 16:00

S. Pietrzak 16:05 – 16:50

A. Grunt 16:55 – 17:25

Zespół Kameralny 17:30 – 18:15

Sala A – 103


Zajęcia z Panią

Aleksandrą Pazdygą

zostały przełożone

z dnia 03.03.2020 r.

na dzień 13.03.2020 r.

uczniowie :

P. Szczepański 13:50 – 14:20

M. Wawrzyńczak 14:20 – 14:50

A. Klembalski 14:55 – 15:25

W. Wiklak 15:25 – 15:55

B. Cieślińska 16:00 – 16:30

T. Drabik 16:30 – 17:00

G. Łopata 17:10 – 17:50

W. Olesiński 17:55 – 18:25

W. Sujecka 18:30 – 19:00

W. Sujecka 19:00 – 19:30

P. Małolepsza 19:30 – 20:00

Sala A – 108


Zajęcia z Panią

Letycją Marasińską

zostały przełożone

z dnia 15.03.2020 r.

na dzień 04.03.2020 r.

uczniowie :

M. Guzek 13:30 – 14:00

P. Czyżewska 14:00 – 14:30

J. Żaczek 14:40 – 15:25

A. Marciniak 15:25 – 15:55

M. Chernyshova 16:00 – 16:45

J. Trusińska 16:45 – 17:30

W. Tomczak 17:35 – 18:05

L. Zawisza 18:10 – 18:40

Sala B – 6


Zajęcia z Panią

Natalią Zielonką

zostały przełożone

z dnia 11.03.2020 r.

na dzień 28.02.2020 r.

uczniowie :

M. Jaworowska 14:30 – 15:15

W. Kalina 15:20 – 16:20

M. Błaszczyk 16:35 – 17:35

F. Dopadlik 17:35 – 18:35

Sala A – 112


Zajęcia z Panem

Piotrem Cłapińskim

zostały przełożone

z dnia 23 i 24.04.2020 r.

na dzień 29.01.2020 r.

uczniowie:

A. Lewandowski 15:30 – 16:00

A. Ozdowska 16:05 – 16:35

O. Kurzątkowski 16:40 – 17:25

H. Kalaczyński 17:30 – 18:15

F. Parysek 18:20 – 19:05

F. Łuczyński 19:10 – 19:25

M. Kołodziejska 19:30 – 20:00

P. Kołodziejczak 20:15 – 20:35

sala A – 103