KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że począwszy od dnia 9 kwietnia 2019 r mogą wystąpić utrudnienia
w realizacji zajęć dydaktycznych związanych z akcją strajkową.

Prosimy Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki swoim dzieciom.

Zajęcia w dniu 17.04.2019 r. prowadzić będą:

Jarosław Domagała, Joanna Domagała, Ryszard Dutkowski, Małgorzata Szatkowska


ZAJĘCIA ODWOŁANE


Zajęcia z panią

Ewą Walkiewicz

w dniach  15 – 17.04.2019 r.

zostały odwołane


Zajęcia z panią

Kingą Szczepanik

w dniu  25.04.2019 r.

zostały odwołane


Zajęcia z panem

Przemysławem Florczakiem

w dniach  16. – 17 .04.2019 r.

zostały odwołane


Zajęcia z panem

Pawłem Zielakiem

w dniach 08.04 – 17.04.2019 r.

zostały odwołane


Zajęcia z panią

Kają Miszczak

w dniach 16 – 17.04.2019 r.

zostały odwołane


ZAJĘCIA PRZEŁOŻONE


Zajęcia z panią

Kają Miszczak

zostały przełożone

z dnia 25.04.2019 r.

na dzień 27.04.2019 r.

uczniowie :

A. Marciszewski – 11:00 – 11:30

M. Guzek – 11:30 – 12:00

E. Mikołajczyk – 12:00 – 12:45

J. Żaczek – 13:00 – 13:45

J. Trusińska – 13:45 – 14:30

sala 303


Zajęcia z panem

Jakubem Jeziorowskim

zostały przełożone

z dnia 15.04.2019 r.

na dzień 26.04.2019 r.

uczniowie :

N. Pawłowska – 14:15 – 15:00

A. Gajewski – 15:00 – 15:30

W. Napora – 15:30 – 16:00

P. Jabłoński – 16:00 – 16:30

 M.Korycki – 16:30 – 17:00

H. Nowicka – 17:00 – 17:30

J. Konopiński – 17:30 – 18:15

J. Bartkowiak – 18:15 – 19:00

L. Strużyńska – 19:05 – 19:35


Zajęcia z panią

Teresą Karpińską

zostały przełożone

z dnia 03.04.2019 r.

na dni 27.04.2019 r.

kszt. sł. kl. V – 11:00 – 11:45

kszt. sł. kl. V – 11:50 – 12:35

kszt. sł. kl. III – 12:40 – 13:25

kszt. sł. kl. III 13:30 – 14:15

dzień 13.05.2019 r.

zas. muzyki kl. I – 15:30 – 16:15

dzień 17.05.2019 r.

hist.muz. kl III wok – 15:15 – 16:00

hist.muz. kl III wok – 16:05 – 16:50

sala 102


Zajęcia z panią

Agatą Górską – Kołodziejską

zostały przełożone

z dnia 04.04.2019 r.

na dzień 27.04.2019 r.

uczniowie :

S. Szczepańska – 10:0 – 10:45

A. Drabik – 10:45 -11:30

P. Czarnecki – 11:30 – 12:15

K. Małecka – 12:15 – 13:45

D. Kozik – 13:45 – 14:30

J. Zabłocka – 14:30 – 15:15

zaplecze sali widowiskowej


Zajęcia z panią

Ewą Główką

zostały przełożone

z dnia 24.04.2019 r.

na dzień 30.03.2019 r.

uczniowie :

K. Żak – 9:30 – 10 :15

A. Kubicka – 10:15 – 11:00

G. Jagodzińska – 11:05 – 11:35

L. Strużyńska – 11:35 – 12:20

sala 303


Zajęcia z panem

Piotrem Cłapińskim

zostały przełożone

z dnia 25.04.2019 r.

na dzień 21.01.2019 r.

uczniowie:

F. Parysek – 16:00 – 16:45

akompaniament J. Daź 16:15 – 17:00

sala nr 904