Komunikat – nauka zdalna!

Szanowni Rodzicie, Drodzy Uczniowie,

               Z dniem 25 marca 2020 roku rozpocznie się nauczanie zdalne
w naszej szkole.

               W zakresie organizacji pracy obowiązywać będzie tygodniowy rozkład zajęć z użyciem zdalnych technik komunikacyjnych.

               W celu usprawnienia komunikacji między nauczycielami wszystkich przedmiotów a uczniami , proszę wszystkich uczniów
(w przypadku uczniów klas początkowych – rodziców), o przekazanie nauczycielom przedmiotu głównego numerów telefonów komórkowych oraz adresów poczty e-mail, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 marca 2020 r.

Kutno, dnia 23 marca 2020 r.                                Małgorzata Musiałowska

                                                                                                Dyrektor Szkoły