Kadra

· Dyrektor
Małgorzata Musiałowska

· Wicedyrektor
Kinga Szczepanik

· Wydział instrumentalny 
·· Sekcja instrumentów klawiszowych
··· Kierownik sekcji
Piotr Cłapiński – fortepian

··· Nauczyciele

Aleksandra Ambroziak – akompaniament, fortepian
Dariusz Bełdowski –   fortepian, fortepian obowiązkowy
Michał Chojnacki – fortepian, akompaniament
Krzysztof Cieślak – akompaniament,
Marek Czmochowski – fortepian, akompaniament
Joanna Domagała – fortepian, fortepian obowiązkowy
Jarosław Domagała – fortepian dodatkowy
Agata Górska – Kołodziejska – fortepian
Marcin Janiszewski – akordeon
Grażyna Malec – Przedlacka – akompaniament
Janusz Meisner – akordeon
Joanna Morycińska – fortepian, akompaniament
Mateusz Piechnat – fortepian obowiązkowy, akompaniament,
Włodzimierz Sieczkowski – fortepian, fortepian obowiązkowy
Maria Stodulska – fortepian
Kinga Szczepanik – fortepian, fortepian obowiązkowy
Paulina Urbankowska – fortepian, akompaniament

·· Sekcja instrumentów dętych i perkusji
··· Kierownik sekcji
Paweł Zielak  – saksofon

···Nauczyciele
Witold Ambroziak – klarnet
Dominik Domińczak – klarnet
Ewa Główka – flet
Piotr Imbiorski – trąbka
Jakub Jeziorowski – instrumenty perkusyjne
Katarzyna Herbich – flet
Przemysław Florczak – saksofon
Maciej Matczak – instrumenty perkusyjne
Grzegorz  Kołodziejczak– trąbka, tuba
Ewa Sopur – flet
Przemysław Szczygielski – flet
Radosław Szulc – puzon

·· Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary
··· Kierownik sekcji
Iwona Blacha – skrzypce

··· Nauczyciele
Janusz Kaźmierczak – skrzypce
Katarzyna Korzycka – skrzypce
Karol Piszczorowicz – wiolonczela
Ewa Walkiewicz – skrzypce
Przemysław Pogocki – gitara
Artur Pyciarz – gitara

·· Sekcja Ogólnomuzyczna
··· Kierownik sekcji
Piotr Komorowski – przedmioty teoretyczne

··· Nauczyciele
Anna Kasprzyk – kształcenie słuchu, rytmika, zespół rytmiczny
Teresa Karpińska – przedmioty teoretyczne
Oliwia Kraśniuk – kształcenie słuchu, rytmika
Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej – przedmioty teoretyczne
Bożena Kwiatkowska – Parzoch – przedmioty teoretyczne
Dorota Kuźnicka – rytmika
Małgorzata Musiałowska – przedmioty teoretyczne
Andrzej Tomaszewski – przedmioty teoretyczne
Natalia Zielonka – przedmioty teoretyczne

·· Wydział wokalny
Bożena Wagner – śpiew solowy (klasyczny)
Marta Wilk – śpiew jazzowy
Natalia Zielonka – śpiew jazzowy

·· Zespoły muzyczne
Joanna Domagała – chór szkoły I oraz II stopnia
Grzegorz Kołodziejczak – orkiestra dęta
Paweł Zielak – zespoły muzyki rozrywkowej
Iwona Blacha – orkiestra smyczkowa

· Biblioteka
Małgorzata Szatkowska

· Pracownicy administracji
·· Główna Księgowa
Agnieszka Góralska

·· Kierownik administracyjny
Elżbieta Gutowska

·· Samodzielny referent
Halina Andrzejewska

·· Referent
Piotr Gabrjelski

· Pracownicy Obsługi Szkoły
·· Stroiciel
Tomasz Leciejewski

·· Woźni
Jerzy Gapiński
Danuta Stolińska
Elżbieta Walczak

·· Palacze c.o.
Sławomir Grzelak


Internat przy PSM


·· Kierownik
Anna Kuźmińska

·· Wychowawcy
Marzena Kłopotowska

Aneta Kucharska
Wiesław Znajewski

··· Woźni
Grażyna Noczyń

··· Konserwator elektryk
Stanisław Czarnecki

··· Pracownik gospodarczy
Krzysztof Kruszyniak


PSM I st. Filia w  Łęczycy


·· Kierownik filii
Maciej Matczak

·· Nauczyciele
Witold Ambroziak – klarnet
Anna Ceglińska – Urbaszek – skrzypce
Joanna Cyperling – fortepian
Grzegorz Deruba – akompaniament
Beata Klauze – kształcenie słuchu, rytmika, chór
Grzegorz Kołodziejczak – trąbka
Aldona Koszewska – flet
Maciej Matczak – instrumenty perkusyjne
Aleksandra Nowak – Zakrzewska – fortepian
Ryszard Osmoliński – skrzypce
Karol Piszczorowicz – wiolonczela
Bogusława Urbanowicz – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Beata Wuro – fortepian
Jolanta Zacharska – Bołdowska – akordeon
Stefan Zawadzki – gitara

·· Administracja Filia w Łęczycy
··· Samodzielny referent
Maria Antczak

··· Pracownicy obsługi
···· Woźni
Barbara Krysiak
Barbara Stępień

···· Pracownicy gospodarczy
Zygmunt Florczak