· Dyrektor
Małgorzata Musiałowska

· Wicedyrektor
Kinga Szczepanik

· Wydział instrumentalny 
·· Sekcja instrumentów klawiszowych
··· Kierownik sekcji
Piotr Cłapiński – fortepian

··· Nauczyciele

Aleksandra Ambroziak – akompaniament, fortepian
Dariusz Bełdowski –   fortepian, fortepian obowiązkowy
Krzysztof Cieślak – akompaniament,
Marek Czmochowski – fortepian, akompaniament
Paweł Cłapiński – akompaniament
Joanna Domagała – fortepian, fortepian obowiązkowy
Jarosław Domagała – fortepian
Agata Górska – Kołodziejska – fortepian
Marcin Janiszewski – akordeon
Grażyna Malec – Przedlacka – akompaniament
Janusz Meisner – akordeon
Michał Kluska – fortepian
Joanna Morycińska – akompaniament,
Mateusz Piechnat – akompaniament,
Włodzimierz Sieczkowski – fortepian, fortepian obowiązkowy
Radosław Stefański – fortepian
Maria Stodulska – fortepian
Błażej Szostak – fortepian
Kinga Szczepanik – fortepian, fortepian obowiązkowy
Paulina Urbankowska – fortepian

·· Sekcja instrumentów dętych i perkusji
··· Kierownik sekcji
Ewa Sopur – flet

···Nauczyciele
Witold Ambroziak – klarnet
Dominik Domińczak – klarnet
Ewa Główka – flet
Jakub Jeziorowski – instrumenty perkusyjne
Katarzyna Herbich – flet
Przemysław Florczak – saksofon
Maciej Matczak – instrumenty perkusyjne
Grzegorz  Kołodziejczak– trąbka
Radosław Szulc – puzon
Maria Wróblewska – flet
Paweł Zielak  – saksofon

·· Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary
··· Kierownik sekcji
Karol Piszczorowicz – wiolonczela

··· Nauczyciele
Iwona Blacha – skrzypce
Ryszard Dutkowski – skrzypce
Kaja Miszczak – skrzypce
Ewa Walkiewicz – skrzypce
Przemysław Pogocki – gitara
Artur Pyciarz – gitara

·· Sekcja Ogólnomuzyczna
··· Kierownik sekcji
Teresa Karpińska – przedmioty teoretyczne

··· Nauczyciele
Anna Kędyś – Arent – przedmioty teoretyczne
Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej – przedmioty teoretyczne
Bożena Kwiatkowska – Parzoch – przedmioty teoretyczne
Piotr Komorowski – przedmioty teoretyczne
Dorota Kuźnicka – rytmika
Małgorzata Musiałowska – przedmioty teoretyczne
Maria Sznyk – przedmioty teoretyczne, rytmika
Andrzej Tomaszewski – przedmioty teoretyczne

·· Wydział wokalny
Bożena Wagner – śpiew
Izabella Sulima – śpiew
Marta Wilk – piosenka
Dominik Skoczyk – piosenka

·· Zespoły muzyczne
Joanna Domagała – chór szkoły I oraz II stopnia
Grzegorz Kołodziejczak – orkiestra dęta
Paweł Zielak – zespoły muzyki rozrywkowej
Iwona Blacha – orkiestra smyczkowa

· Biblioteka
Małgorzata Szatkowska

· Pracownicy administracji
·· Główna Księgowa
Agnieszka Góralska

·· Kierownik administracyjny
Elżbieta Gutowska

·· Samodzielny referent
Halina Andrzejewska

·· Referent
Piotr Gabrjelski

· Pracownicy Obsługi Szkoły
·· Stroiciel
Tomasz Leciejewski

·· Woźni
Jerzy Gapiński
Danuta Stolińska
Elżbieta Walczak

·· Palacze c.o.
Sławomir Grzelak


Internat przy PSM


·· Kierownik
Anna Kuźmińska

·· Wychowawcy
Marzena Kłopotowska

Aneta Kucharska
Wiesław Znajewski

··· Woźni
Grażyna Noczyń

··· Konserwator elektryk
Stanisław Czarnecki

··· Pracownik gospodarczy
Krzysztof Kruszyniak


PSM I st. Filia w  Łęczycy


·· Kierownik filii
Maciej Matczak

·· Nauczyciele
Witold Ambroziak – klarnet
Anna Ceglińska – skrzypce
Joanna Cyperling – fortepian
Grzegorz Deruba – akompaniament
Beata Klauze – kształcenie słuchu, rytmika, chór
Grzegorz Kołodziejczak – trąbka
Urszula Kubacka – flet
Maciej Matczak – instrumenty perkusyjne
Aleksandra Nowak – Zakrzewska – fortepian
Ryszard Osmoliński – skrzypce
Karol Piszczorowicz – wiolonczela
Zuzanna Sikora – fortepian
Anna Skowron – flet
Bogusława Urbanowicz – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
Beata Wuro – fortepian
Jolanta Zacharska – Bołdowska – akordeon
Stefan Zawadzki – gitara

·· Administracja Filia w Łęczycy
··· Samodzielny referent
Maria Antczak

··· Pracownicy obsługi
···· Woźni
Barbara Krysiak
Barbara Stępień

···· Pracownicy gospodarczy
Zygmunt Florczak