REKRUTACJA

Rekrutacja do Internatu PSM w Kutnie na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 21 V 2018r.
Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć w sekretariacie szkoły muzycznej.

pobierz wniosek-o-przyjęcie

regulamin rekrutacji

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU PSM W KUTNIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy postępowania

Rodzaj działań
14 V-20 V 2018r. Złożenie deklaracji przez rodziców/ opiekunów prawnych/ pełnoletnich wychowanków internatu
21 V 2018r.- 14 VI 2018r. Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich kandydatów

15 VI 2018r.

Publikacja na tablicy ogłoszeń w internacie listy kandydatów zakwalifikowanych    i kandydatów niezakwalifikowanych
15 VI 2018r. Publikacja na tablicy ogłoszeń w internacie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych              i nieprzyjętych na wolne miejsca do internatu       Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do internatu
do 31 VIII 2018r. Druga tura rekrutacji na wolne    i niepotwierdzone miejsca

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż miesięczna opłata za pobyt w Internacie PSM
w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł

Internat Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie stanowi placówkę koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie i profesjonalną opiekę wychowawczą uczniom PSM.

Placówka dysponuje pokojami 3- i 4-osobowymi, węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym.

  Mocne strony internatu:

 

Mocne strony internatu:
– niskie opłaty za pobyt (w roku szkolnym 2017/2018 opłata wynosi 50zł za 1 miesiąc),
– nowo wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia (pianino cyfrowe w każdym pokoju),
– doświadczona kadra wychowawcza,
– optymalne warunki do nauki i wypoczynku,
– możliwość rozwijania umiejętności muzycznych,
– przyjazna atmosfera,
– atrakcyjny kalendarz imprez i uroczystości,
– dostęp do Internetu,
– bliskie położenie od dworca kolejowego i komunikacji miejskiej,
– usytuowanie budynku wśród terenów zielonych.

Pomieszczenia internatu: