Rekrutacja

 

Wniosek o przyjęcie do internatu wraz z oświadczeniem o odległościach (pobierz)

Regulamin rekrutacji (pobierz)

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU PSM W KUTNIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy postępowania

Rodzaj działań
13 V-17 V 2019r. Złożenie deklaracji przez rodziców/ opiekunów prawnych/ pełnoletnich wychowanków internatu
do 31 VIII 2019r.
Składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich kandydatów
14 VI 2019r. Publikacja na tablicy ogłoszeń w internacie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
14 VI 2019r. Publikacja na tablicy ogłoszeń w internacie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych na wolne miejsca do internatu      
Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do internatu
do 31 VIII 2019r. Druga tura rekrutacji na wolne
i niepotwierdzone miejsca

 

 

 

 

Internat Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie stanowi placówkę koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie i profesjonalną opiekę wychowawczą uczniom PSM.

Placówka dysponuje pokojami 3- i 4-osobowymi, węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym.

  Mocne strony internatu:

 

Mocne strony internatu:
– niskie opłaty za pobyt (w roku szkolnym 2018/2019 opłata wynosi (50 zł za 1 miesiąc),
– nowo wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia (pianino cyfrowe w każdym pokoju),
– doświadczona kadra wychowawcza,
– optymalne warunki do nauki i wypoczynku,
– możliwość rozwijania umiejętności muzycznych,
– przyjazna atmosfera,
– atrakcyjny kalendarz imprez i uroczystości,
– dostęp do Internetu,
– bliskie położenie od dworca kolejowego i komunikacji miejskiej,
– usytuowanie budynku wśród terenów zielonych.

Pomieszczenia internatu: