Koncerty dla miasta

 

Koncert galowy  – Szkoła Miastu (16 maja 2019 r.)

 


W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w dniu 8 lutego 2019 r. podsumowano edycję Szlachetnej Paczki 2018. Wolontariusze dziękowali kutnowskim firmom, władzom miejskim i powiatowym, służbom, mediom, placówkom oświatowym i wszystkim, bez których ta akcja w naszym mieście nie mogłaby zakończyć się sukcesem.

Oprócz licznych podziękowań nie zabrakło występów artystycznych, o co zadbali uczniowie kutnowskiej Szkoły Muzycznej. Poniżej galeria zdjęć z ich występów.

 


8 czerwca 2018r. miał miejsce XI Integracyjny Piknik Rodzinny. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska rodzin zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnej pieczy zastępczej. Piknik umiliły występy uczniów z klasy pani Iwony Blachy, Anny Kędyś – Arent  oraz Marty Wilk.

Koncert galowy – Szkoła Miastu, 17 maja 2018 r., w Kutnowskim Domu Kultury (galeria)

W dniach 26 – 27 maja 2018 r. w naszym mieście odbywał się Piknik wśród róż, podczas którego występowali uczniowie szkoły muzycznej.