Historia Szkoły

Historia szkoły.

1 października 1946 – powstanie z inicjatywy mgr Jana Pychińskiego, Szkoły Umuzykalniającej
Ludowego Instytutu Muzycznego,
1 stycznia 1950 – upaństwowienie szkoły oraz nadanie nazwy Państwowej Szkoły Muzycznej
1 września 1963 – otwarcie wydziału wychowania muzycznego
1970 – likwidacja decyzją Ministerstwa Kultury wydziału wychowania muzycznego
1 września 1972 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Włodzimierza Pikałę
26 maja 1975 – decyzją Zarządu Szkół Artystycznych ministerstwa kultury i Sztuki utworzenie
szkoły II stopnia z wydziałami instrumentalnym i wokalnym
1975 – ukończenie szkoły przez pierwszych absolwentów wydziałów instrumentalnego
i wokalnego
1979 – nadanie szkole imienia Karola Kurpińskiego
1 października 1987 – powstanie szkoły filialnej w Łęczycy
1 września 1994 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły  przez mgr Andrzeja Tomaszewskiego
1 września 2004 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Małgorzatę Musiałowską

Wicedyrektorzy szkoły
Wiktor Pośpiech                            1969 – 1972
Elżbieta Miś                                    1975 – 1990
Jan Orlik                                          1983 – 1984
Andrzej Tomaszewski                  1990 – 1994
Małgorzata Musiałowska            1995 – 2004
Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej   2005 – 2014