Kategorie
Bez kategorii

Biblioteka szkolna

W związku z reżimem sanitarnym i ograniczonym funkcjonowaniem szkoły biblioteka szkolna będzie czynna we wtorki i piątki w godzinach 13.00 – 14.00
W sprawie materiałów nutowych można również kontaktować się telefonicznie w każdy dzień tygodnia pod numerem 691 177 935

Kategorie
Bez kategorii

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Kategorie
Bez kategorii

Komunikat – organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Kategorie
Bez kategorii

Komunikat w sprawie funkcjonowania szkoły

Kategorie
Bez kategorii

[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych – zmiana rozporządzenia

Kategorie
Bez kategorii

Koncert kompozytorski – zapraszamy uczniów!

Kategorie
Bez kategorii

Zarządzenie

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zarządzam co następuje:

§ 1

Dzień 14 października 2020 r. jest wolny od zajęć lekcyjnych

§ 2
W tym dniu istnieje możliwość korzystania z ćwiczeniówek w godzinach 10.00 – 12.00 przez uczniów, którzy złożyli wniosek.

§ 3
Szkoła w tym dniu będzie otwarta w godz. 10.00 – 12.00

Kutno, dn. 06.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Musiałowska

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin korzystania z sal do ćwiczeń

Poniżej znajduje się regulamin dotyczący udostępniania sal do ćwiczeń na terenie szkoły. Prosimy o pobranie dokumentów i zapoznanie się z nimi.

Kategorie
Bez kategorii

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Kategorie
Bez kategorii

Plan prób chóru I stopnia

Zajęcia chóru szkolnego I stopnia odbędą się według następującego planu:

Grupa A – 29.09, 13 i 27.10, 10, 24.11 i 08 i 22.12
Grupa B – 06 i 20.10, 03 i 17.11, 01 i 15.12