Komunikat

Dyrektor Szkoły informuje, że począwszy od dnia 9 kwietnia 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia
w realizacji zajęć dydaktycznych związanych z akcją strajkową.

Prosimy Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki swoim dzieciom.

 

Zajęcia w dniu 17.04.2019 r. prowadzić będą:
Jarosław Domagała, Joanna Domagała, Ryszard Dutkowski, Małgorzata Szatkowska